EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 08.05.2019 г.

08.05.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение на

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 

Министерският съвет одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Актуализирането на Пътната карта е инициирано в резултат от необходимостта от преразглеждане на сроковете и преразпределението на финансовия ресурс, предназначен за изпълнението на мерките, с оглед успешното им реализиране.

С решение на Министерски съвет от 22 април 2016 г. бе одобрена Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Пътната карта предвижда конкретни действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Мерките са ясно определени и обединени тематично в специфични цели за постигането на всяка стратегическа цел.

В изпълнение на решение на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Съвета) от заседание, проведено на 27 ноември 2018 г., се създаде експертна работна група със задача да обсъди и предложи актуализиране на Пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. В състава на работната група бяха включени представители на Висшия съдебен съвет, Прокуратурата, Националния институт на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Инспектората на ВСС, Български институт за правни инициативи, като наблюдатели бяха включени представители от Управляващия орган на ОПДУ и представител на Секретариата на Съвета. Работната група изготви доклад с конкретни предложения, който представи за одобрение от членовете на Съвета. На 26 февруари 2019 г. Съветът прие доклада от дейността на работната група.

 

Запазват се облекченията при заплащане

на таксите за социални услуги

 

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Чрез тях се гарантира запазването на досегашния облекчен режим за заплащане на такси в непълен размер от определени групи потребители на социални услуги. По този начин ще продължи да се прилага многогодишната добра практика за осигуряване на облекчен достъп до услугите за по-уязвимите групи.

Измененията се наложиха заради решение на Върховния административен съд, с което част от текстовете на тарифата бяха обявени за нищожни поради липса на законова делегация. Промените в документа станаха възможни благодарение на промени в Закона за социално подпомагане в сила от 22 март, които уредиха правомощията на Министерския съвет по отношение на таксите.

 

Одобрени са 200 000 лв. допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция

 

Министерският съвет одобри 200 000 лв. допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г. Средствата, които ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г., са предназначени за организацията и отразяването на VI-ия Световен конгрес на информационните агенции, който ще се проведе през месец юни в София.

Форумът ще премине под мотото “The Future of News” („Бъдещето на новините”). В програмата му са включени теми, свързани с фалшивите новини, навлизането на изкуствения интелект, проблемите със собствеността на медиите и новите източници на финансиране.

В световния конгрес ще участват лидерите на над 150 новинарски агенции, водещи журналисти и представители на най-влиятелните традиционни и електронни медии в света. Очаква се това да бъде едно от най-големите медийни събития в България.

 

Правителството одобри 20 млн. лв. лева за закупуване на училищни автобуси

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. за закупуване на училищни автобуси.

Целта е да се улесни достъпът до образование на децата и учениците в задължителна училищна възраст, в чието населено място няма училища.

Със средствата ще бъдат подменени част от 860 - те училищни автобуса, закупени през периода 2005-2008 г., които са отпаднали или предстои скоро да отпаднат от транспортните схеми за превоз на ученици.

 

МС отхвърли претенции за обезщетение

за издаване на паспорт

 

Министерският съвет отхвърли претенция на двама български граждани за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди във връзка с издаването на български лични документи.

Сънародниците ни, пребиваващи в Япония, са поискали издаването на български паспорт за новороденото им дете. Поради техническа невъзможност за издаване на постоянен паспорт, от посолството ни в Токио е издаден временен паспорт. Въпреки получените уверения, че мисията ни ще се сдобие с необходимата техника за снемане на биометрични данни преди изтичането на срока на валидност на паспорта на детето, както и възможността за издаване на нов временен паспорт отново с валидност от една година, сънародниците ни са предприели по своя воля пътуване до България с цел издаване на постоянен паспорт.

Българите са завели искова молба по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу Министерския съвет в размер на 5928,55 лв. Тяхната претенция е отхвърлена от Министерският съвет като неоснователна.

Към настоящия момент посолството ни в Токио разполага с всички необходими системи за издаване на български лични документи.

 

Български пощи“ ЕАД ще продадат дела си от имот в Троян

 

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от поземлен имот в Троян, чрез пряко договаряне. Съсобственикът, е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството.

Имотът с площ от 407 кв. м. не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

 

България ще се присъедини към обща декларация за научни изследвания в областта на земеделието

 

Правителството одобри присъединяването на България към общата декларация на министрите на земеделието и министрите по въпросите на научните изследвания на Вишеградската група /Чешка република, Унгария. Полша и Словакия/, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словения относно бъдещата роля на Инициативата БИОИЙСТ в контекста на „Хоризонт Европа“.

Инициативата БИОИЙСТ е създадена през 2016 г. Основната й цел е засилване на сътрудничеството за по-ефективното оползотворяване на научно-изследователския потенциал в областта на земеделието. Това ще се постигне чрез активното включване на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за участие в проектите по настоящата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, както и в бъдещата „Хоризонт Европа“, за периода 2021-2027 г.

В декларацията се подчертава важността на биоикономиката за гарантиране на качеството и безопасността на храните, устойчиво управление на природните ресурси и отпадъците, смекчаване и адаптиране към изменение на климата, създаване на работни места, както и поддържане на конкурентоспособността на ЕС.

 

Правителството одобри установяването на дипломатически отношения с Вануату

 

Правителството одобри установяването на дипломатически отношения с Вануату. Това беше договорено по време на среща между вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и външния министър на Република Вануату Ралф Регенвану. Срещата се проведе преди съвместния министерски съвет на ЕС и Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), в която взеха участие над 61 държави и институциите на ЕС. Форумът се състоя от 31 май до 1 юни 2018 г. в Ломе, Република Того и се проведе под съпредседателството на Екатерина Захариева в качеството й на Председател на Съвета на Европейския съюз.

Решението за установяване на дипломатически отношения не е обвързано с акредитиране на посланик и разкриване на дипломатическо представителство във Вануату и съответно не води до поемане на нови финансови ангажименти.

Подновяването на постъпките за установяването на дипломатически отношения с държавите от Южния Тихи океан би спомогнало за постигане на договорености за подкрепа на важни за българската страна кандидатури в рамките на международните организации, а поддържането на двустранни контакти би било в интерес на България с оглед на по-пълноценно участие при формиране на позициите на ЕС по междурегионалния диалог.

Република Вануату е разположена на архипелага Нови Хебриди в Южния Тихи океан и има територия 12 189 кв. км. Водещи сектори в икономиката са земеделието, риболовът, туризмът и финансовите услуги. Като малка островна държава, Вануату е застрашена от последиците от изменението на климата, като повишаването на нивото на морското равнище и честите екстремни циклони. Населението наброява 288 037 души, една шеста от които живее в столицата Порт Вила. Вануату е петата островна държава в Океания, с която България установява дипломатически отношения - след Науру, Соломоновите острови, Тувалу и Фиджи.

 

България открива щатно консулство в Барселона

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Кралство Испания, ръководено от щатно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Барселона и с консулски окръг, обхващащ територията на автономните области Каталуния и Арагон.

По данни на Националния статистически институт на Кралство Испания към 2018 г. в страната са регистрирани като постоянно живеещи 125 244 българи. От тях 11 239 души, или 9% от цялата българска диаспора в Испания, са в Каталуния. Това прави областта третия най-голям приемник на българи в кралството след Мадрид и автономната област Валенсия.

Откриването на консулство на Република България в Барселона е в резултат на вътрешен анализ на МВнР и на усилията на правителството за подобряване обслужването на българските граждани зад граница. Консулството ще предостави по-лесен и бърз достъп до консулски услуги като подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност, извършване на нотариални заверки на пълномощни и декларации, както и получаване на актове за гражданско състояние.

За финансовото обезпечаване по откриването на консулството Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2019 г. в размер до 486 211 лв., от които 16 994 лв. са по показател „Персонал”.

Понастоящем живеещите в Каталуния и Арагон българи трябва да пътуват до Валенсия или Мадрид за консулски услуги.

 

„Биоминерал“ ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и „Нановица“

 

Дружеството „Биоминерал” ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и „Нановица“, от които се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Това реши правителството, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Ябланица“ се намира на територията на едноименната община, област Ловеч, а находище „Нановица“ се намира в същата област, в община Тетевен. Двете концесии са предоставени през август 2007 г. на „Седимент приват“ АД за 25 години. С днешното правтелствено решение правата и задълженията по предоставените концесии се прехвърлят изцяло на „Биоминерал“ ООД, гр. Ябланица. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет реши също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на клаузите на концесионните договори, които уреждат предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионните договори. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Съгласно друго решение на правителството, с 5 години ще бъде удължен срокът на концесионния договор за добив на оловно-цинкови руди от находище „Джурково“, Пловдивска област. Промяната е по искане на концесионера. Със същото решение на Министерския съвет се предвиждат и изменения по отношение на концесионното плащане и банковите гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера. Целта е договорът да бъде приведен в съответствие с действащото към момента законодателство. Министърът на енергетиката е оправомощен да сключи с концесионера - „Лъки Инвест“ АД, допълнително споразумение към концесионния договор, който е сключен през 2000 г. за срок от 9 години. През 2008 г. първоначално определеният срок е продължен с 10 години.

 

Миниум 285 000 лв. ще бъдат вложени в проучване на метални полезни изкопаеми на територията на община Мадан

 

„Горубсо-Мадан” АД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, разположена на територията на община Мадан, област Смолян, реши правителството. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството ще вложи минимум 285 хил. лева в търсещи и проучвателни дейности.

За срок от три години „Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ „Раюв камък“, разположена на територията на община Елена, област Велико Търново. Титулярят ще вложи минимум 89.8 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

В площ „Струдин“, разположена в землището на село Струпец, област Сливен, „Динас“ АД ще проучва строителни материали за срок от една година. Минимум 21.4 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности.

„Сафир-СС-2000“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Петковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, област Хасково. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години, като за това време дружеството ще вложи минимум 22 хил. лв. в проучвателните дейности.

В рамките на две години „Аидалес 21“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Билото-2“, разположена в землищата на селата Кобилино и Черни рид, община Ивайловград, като в проучвателните дейности ще бъдат вложени минимум 20 270 лв.

 

Правителството предостави допълнителни

 9 млн. лева на Централната избирателна комисия за осигуряване на машинното гласуване

 

Правителството одобри изменение и допълнение на Постановление № 52 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и за изменение на Постановление № 78 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година.

С промените в план-сметката се осигуряват допълнителни разходи за Централната избирателна комисия за осигуряване на машинното гласуване в размер на 9 млн. лева. Така се обезпечава финансово изпълнението на § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., машинното гласуване да се произведе в най-малко 3 000 избирателни секции.

Средствата ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс.

 

Одобрен е проект на Правилник за прилагане на Закона за социалната и солидарна икономика

 

Правителството одобри проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. С нормативния акт се регламентират условията и редът за вписване и заличаване от регистъра на социалните предприятия, който се води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика.

Чрез правилника се уреждат още условията и редът за насърчаване на социалните предприятия клас А+, както и за отпускане на средства за обучения за повишаване на професионалната квалификация на наетите от тях хора от уязвимите групи. Средствата ще се предоставят под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на регламентите на ЕС.

Целта е да се подобри конкурентоспособността на социалните предприятия, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност. По този начин ще се създадат и условия за повишаване на жизнения стандарт на работещите в тях представители на уязвимите групи и ще се намали социалното неравенство.

 

Приети са промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Те произтичат от изменения в Административнопроцесуалния кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление. Предвижда се възможност за електронно връчване на разпореждания за отказ и за спиране на производството за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

С приетите промени подзаконовата нормативна уредба се синхронизира и с измененията в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, както и с новия Закон за платежните услуги и платежните системи и издадената на основание на този закон Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Във връзка с това е предвидена възможност за посочване на
лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

С приетите промени се цели намаляване на административната тежест за осигурителите и самоосигуряващите се лица, като отпада изискването за поставяне на печати върху част от документите, представяни на хартиен носител пред Националния осигурителен институт.

 

НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери

 

Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си. За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите.

Промените са във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление. С тях се предвижда възможност за електронно връчване на разпорежданията, свързани с пенсиите на лицата.

С приетите промени подзаконовата нормативна уредба се синхронизира и с измененията в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, както и с новия Закон за платежните услуги и платежните системи и издадената на основание на този закон Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

В резултат от промените хората ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

 

Увеличава се броят на заместник-министрите в Министерството на земеделието, храните и горите

 

Министерския съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, с които се увеличава броят на заместник-министрите от четирима на петима.

Новият заместник-министър ще отговаря за ефективното изпълнение на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество. Това ще доведе до значително засилване на партньорството с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и розопроизводство. С назначаването на нов заместник-министър ще се спомогне за популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни.

 

Одобрени са промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ). Целта на промените е подобряване и гарантиране пълноценното изпълнение па функциите на органите па Български фармацевтичен съюз (БФС).

ЗСОМФ е приет от Народното събрание през 2006 г. и до момента, повече от 10 години, не е претърпял промени относно регулирането на дейността на съсловната организация. През посочения период пряко са идентифицирани от съсловната организация процедурни и организационни отношения, които се нуждаят от нова уредба.

На първо място, законопроектът цели да подобри формирането на състава на висшия колективен орган на управление - Конгрес на БФС.

На второ място, въз основа на опита от последните години се цели създаване на гаранции за законосъобразно провеждане на заседания на общите събрания, на Регионалните фармацевтични колегии (РФК) на БФС, като са въведени правила за кворум, съответно провеждане на заседанието при първоначална липса на кворум и правила за упълномощаване за представителство на членове.

Третата група промени има за цел внасяне на яснота в отношенията на централните органи и органите на РФК при пълно запазване на самостоятелната субектност.

С промените се цели защита на обществения интерес, включително на пациентите, които подават жалби и сигнали. Налице са промени, които целят подобряване от технически характер на структурата и тълкуването на отделни разпоредби.

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са организационно укрепване и подобряване на дейността на органите на БФС.

 

Увеличава се капиталът на

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД в гр. Ямбол

 

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол. Капиталът на лечебното заведение ще бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв. за периода 2019 - 2021 г.

Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски, както следва: през 2019 г. - вноска в размер на 8 100 000 лв.; през 2020 г. - вноски в размер до 13 500 000 лв.; през 2021 г. - вноски в размер до 5 400 000 лв.

С решението държавата ще увеличи дяловото си участие в капитала на
„Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол чрез парична вноска в размер на 8 100 000 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол е лечебно заведение - търговско
дружество с 84,42 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Същото е с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ.

Записаният капитал на дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 10 264 417 лв. През последните две финансови години лечебното заведение отчита нарастване на приходите, съответно финансовите резултати са положителни, както и липсват просрочени задължения, предвид което финансовото състояние на дружеството би могло да се определи като стабилно. В този смисъл, болницата има необходимия потенциал за резултативен отговор на предстоящите предизвикателства през следващия тригодишен период.

Със средствата от увеличението на капитала ще се извърши построяване на нов болничен блок за 250 болнични легла, на чиято територия ще се реализира дейността на лечебното заведение. Ще се подобри обслужването на пациентите, условията на труд на персонала, привличането на специалисти и ще направи МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол стабилно лечебно заведение.

С реализиране на инвестицията ще бъдат създадени възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение на пациентите от град Ямбол и областта.

 

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 май в Брюксел. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., с фокус върху новия модел на прилагането й след 2020 г. Очаква се да бъдат обменени мнения и по селскостопанските аспекти на съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика“.

Делегациите на Испания и Франция ще представят информация за подписаната от тях съвместна декларация по отношение на предложението за Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2021-2027 г. Очаква се Комисията да представи декларацията относно интелигентното и устойчивото цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони. Документът бе подписан в рамките на форума „Цифров ден“, проведен на 9 април в Брюксел, Белгия.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВ­НИЯ БЮДЖЕТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА НА СПАС ГОС­ПОДИНОВ И ДАРИЯ СТОЯНОВА, ПРЕДЯВЕНА С ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 20.00-4 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ТВЪРДЕНИ ПРЕТЪРПЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ЗЕМЕ­ДЕЛИЕТО И МИНИСТРИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВИШЕГРАДСКАТА ГРУПА (ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, УНГАРИЯ, ПОЛША И СЛОВАКИЯ), РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЕСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТ­ВА, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА РОЛЯ НА ИНИЦИАТИ­ВАТА БИОИЙСТ В КОНТЕКСТА НА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА НА КОМЮНИКЕ ЗА УСТА­НОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ВАНУАТУ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БАРСЕЛОНА, И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОНОМНИТЕ ОБЛАСТИ КАТАЛУНИЯ И АРАГОН И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА­ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯБЛАНИЦА“, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА­ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „НАНОВИЦА“, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮ­ЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ГОРУБСО – ЛЪКИ“ АД - ГР. ЛЪКИ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЮНИ 2006 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЮНИ 2015 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТ­СТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОРИЕВА-ИЗТОК”. РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИ­НА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМ­НИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „РАЮВ КАМЪК”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ТОДЮВЦИ, С, БУЙНОВЦИ И ГР. ЕЛЕНА, ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СТРУДИН”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРУПЕЦ, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕТКОВОТО-2”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙ­ЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БИЛОТО-2”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОБИЛИНО И С. ЧЕРНИ РИД, ОБЩИ­НА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГА­НЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИС­ТЪР-ФАРМАЦЕВТИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА ВНО­СКА В КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ” АД - ЯМБОЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 МАЙ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите