EN

Премиерът Стефан Янев ще участва в среща на координационното звено по механизма за обхващане и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици

02.09.2021

Министър-председателят Стефан Янев ще участва утре, 2 септември, в среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Срещата ще се ръководи от вицепремиера по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. Министърът на образованието и науката Николай Денков ще направи преглед на дейностите по Механизма до момента и ще очертае по-нататъшните действия.

Механизмът е ключов инструмент за междуинституционална координация, чиято цел е да бъдат ефективно включени в образователната система децата и учениците от уязвими групи. Срещата на Координационното звено на Механизма се провежда в навечерието на новата учебна година, за да бъдат отчетени предизвикателствата в контекста на пандемия и да се засили сътрудничеството между институциите, така че кризисната обстановка минимално да засегне участието в образованието на учениците в най-голям риск. На срещата ще бъдат обсъдени също така възможните подобрения в съществуващите практики на Механизма и допълнителни мерки, така че в да се обезпечи в максимална степен превантивната дейност на институциите.