EN

Премиерът Кирил Петков ще проведе среща с европейския комисар по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра

10.06.2022

Министър-председателят Кирил Петков ще проведе среща с европейския комисар по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра в петък, 10 юни. Във фокуса на разговора ще бъде предстоящото сключване на Споразумение за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г. В него са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на европейските фондове за периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г.

 

Държавите членки определят своите цели и приоритети за финансиране чрез кохезионната политика на ЕС посредством Споразумение за партньорство. Това е стратегически документ, който очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. За първи път в Споразумението България е включила ангажимент да насочи 50% от средствата към трите северни региона с цел преодоляване на регионалните различия.

 

Оперативните програми детайлизират Споразумението за партньорство и представляват подробни планове, в които страните членки на ЕС определят как ще бъдат изразходвани средствата от структурните и кохезионния фондове по време на програмния период. През периода 2021-2027 г. България планира 10 програми.

 

Споразумението се разработва при спазване на принципите на партньорство и прозрачност. Дейностите, предвидени в него, са основата за ефективното и качествено използване на структурните и кохезионния фондове.