EN

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание на 1 октомври

01.10.2021

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в петък, 1 октомври 2021 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. (нов вариант на мярката „Запази ме“)
  2. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 2020 г. (продължение на мярката 60/40)
  3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  4. Разни.