EN

Вицепремиерът Пеканов: Гражданите трябва да бъдат част от правенето на политики, социалните мрежи и улицата не са достатъчни

11.05.2023

Гласът на гражданите не само трябва да бъде чут, а да бъде взет под внимание. Социалните мрежи и улицата не са достатъчни, гражданите трябва да бъдат част от правенето на политики, да зададат своите въпроси и да получават информация по прозрачен начин. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов на публичната дискусия в Министерския съвет „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“. С нея страната ни се включи в Седмицата на отвореното управление, провеждана в 75 държави по света, по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

 

Атанас Пеканов подчерта, че скоростното технологично развитие и повишаващото се значение на данните и тяхното ефективно използване налагат промяна на културата на управление, изискват повишена гражданска активност и включване при изработването на политики, подготовката на закони и вземането на решения. Така институциите мотивират гражданите, че техните усилия няма да бъдат присвоени и им дава сигурност за бъдещето, заяви Пеканов.

 

„Един от факторите на успеха, една от разликите между нациите, които се провалят, и тези които успяват, е наличието на включващи, а не изключващи институции – такива, които дават сигурност и ясни правила, прозрачност и доверие на гражданите, че те могат активно да участват във вземането на решения, реално да коват съдбата на обществата си“, добави той.

 

В хода на дискусията бяха представени четири от най-интересните и с висок обществен потенциал мерки от ІV Национален план за действие по инициативата, изготвен и изпълняван съвместно от администрации и неправителствени организации – събиране, обобщаване и анализиране на публичните разходи за преодоляване на ковид пандемията; спешната необходимост от изработване на проект на Закон за доброволчеството; разработване на единни стандарти за онлайн петиции до държавните органи; създаване на национална Рамка за инспектиране на качеството на образованието.

 

Представители на гражданския сектор, държавната администрация, научните и технологичните среди дебатираха по темата „Изкуственият интелект – регулация и бъдеще“, заложена като мярка в плана по „Партньорство за открито управление“. Разисквани бяха актуалните въпроси, свързани с приложението на изкуствения интелект, от национално, европейско и глобално значение – как се защитават човешките права и личните данни, какви са възможностите за верификация на използваната информация, на какъв етап е подготовката на общите стандарти в рамките на Европейския съюз, трябва ли да има рестрикции за приложение на изкуствения интелект, как ще се отрази приложението му в образованието, как да се постигне хармоничност между свободата за технологичното развитие и контрола от страна на човека върху използването на изкуствения интелект.

 

Четвъртият Национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“ е публикуван на Портала за обществени консултации (strategy.bg), а интернет страницата на Глобалната инициатива „Партньорство за открита управление“ е opengovpartnership.org.

 

В рамките на Седмицата на отвореното управление ще бъде организиран и Ден на отворените врати в сградата на Министерския съвет на 13 май 2023 г.