EN

Съветът за развитие разгледа Концепция за разработването на „Национална програма за развитие: България 2030“

30.01.2019

Концепция за разработването на „Национална програма за развитие: България 2030“ обсъди на днешното си заседание Съветът за развитие към Министерския съвет. Министърът на финансите Владислав Горанов представи пред премира Бойко Борисов и пред членовете на Съвета информацията, касаеща националния стратегически документ за развитието на страната през предстоящите десет години. Концепцията и времевият график към нея са изготвени в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

 

Изпълнението на дейностите в Концепцията ще осигури разработването на дългосрочен, рамков програмен документ. В него ще бъдат определени визията, целите, приоритетите и общата финансова рамка на политиките за икономическо и социално развитие на страната, както и механизмите за наблюдение и контрол при тяхното изпълнение.

 

На днешното заседание беше представена и информация от министъра на правосъдието Цецка Цачева. Тя докладва изпълнението на мерките от правителствената програма за нормативни промени, свързани с опростяването на процедурите по даване на българско гражданство и осъществяване на качествен контрол върху отговорните за гражданството институции, в т.ч. и необходими промени в Закона за българското гражданство.