EN

Премиерът Донев: България покрива стандартите на ОИСР във висока степен

04.04.2023

Членството на България в ОИСР е основен външнополитически приоритет на страната ни. То не се разглежда като карта за достъп в клуба на богатите държави, а като  приобщаване към ценностите на Организацията за свобода, демокрация, върховенство на закона, закрила на правата на човека, както и към отворена, конкурентоспособна и прозрачна пазарна икономика. За нас присъединяването е катализатор за реформите, от които има нужда България. Това заяви министър-председателят Гълъб Донев по време на официалното представяне в Министерския съвет на доклада „Икономически преглед на България“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Настоящият доклад е вторият икономически преглед на страната ни и е задължителна стъпка по пътя на присъединяването на България към ОИСР.

 

Премиерът Гълъб Донев открои целенасочената работа на служебното правителство през последните осем месеца за постигането на бърз напредък по този значим външнополитически приоритет на страната ни. Министър-председателят напомни, че през ноември миналата година кабинетът одобри първоначалния меморандум на България, съдържащ първата самооценка за съответствие на законодателството, политиките и практиките на страната ни с всеки действащ правен инструмент на ОИСР. Донев изтъкна, че меморандумът е важна стъпка за присъединяване и е показал, че България покрива стандартите на Организацията във висока степен. В този смисъл според премиера Гълъб Донев е възможно присъединителният процес да приключи за около три години при максимална вътрешна мобилизация.

 

Премиерът Донев специално благодари на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, който днес е в Министерския съвет, за да може лично той да представи доклада за страната ни.  Донев отбеляза, че прегледът е задълбочен и дава добри препоръки за развитието на държавата. Премиерът открои също така редица мерки и политики, които се реализират у нас в унисон с препоръките на ОИСР – за учене през целия живот, повече обучения за дигитални умения, мерки срещу неформалната икономика и недекларирания труд, за развитие на човешкия капитал и овладяване на негативните демографски тенденции. Донев изтъкна още постижението на България да запази своята фискална стабилност на фона на глобалните кризи, свързани с ковид пандемията, войната в Украйна, нарастващите цени на енергоносителите и инфлацията. Премиерът беше категоричен, че е от съществено значение и занапред да продължи съблюдаването на благоразумна фискална политика. Министър-председателят Гълъб Донев заяви още, че България споделя констатациите на ОИСР за превенция и противодействие на корупцията и приема препоръките. Премиерът припомни, че в тази посока също са налице редица законодателни инициативи. „Служебното правителство разполага със заключенията и препоръките и търси решения в рамките на своята компетентност“, добави Донев.

 

Министър-председателят пожела успех на експертите, работещи по каузата за присъединяване на България към ОИСР, голямата част от които днес присъстваха на представянето на икономическия преглед на България в Министерския съвет. На събитието бяха и част от министрите от служебното правителство, чиито ресори също имат отношение към членството ни в Организацията.  

 

От своя страна, преди да представи доклада, генералният секретар на ОИСР Матиас Корман, благодари на премиера Гълъб Донев за напредъка в работата по присъединяването на Българи към ОИСР и за това, че страната ни продължава в правилната посока. „Тясната работа с вашето правителство начерта пътя за бъдещето и за гарантирането на всички реформи, които трябва ефективно да бъдат извършени за добруването на хората, за повишаване на икономическото и социално благосъстояние“, заяви Корман. По думите му Организацията оценява високо широката политическа подкрепа за присъединяването на България към ОИСР.

 

 

С презентацията на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман по „Икономическия преглед на България“ може да се запознаете тук.