EN

Министерският съвет прие да се отправи искане до Конституционния съд за задължително тълкуване на чл. 130в, т.3 от Конституцията на Република България

04.08.2021

Министерският съвет прие днес да се отправи искане до Конституционния съд (КС) за задължително тълкуване на чл. 130в, т.3 от Конституцията на Република България. Това заяви днес министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов на брифинг в Министерския съвет.


„Въпросът е: В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т.3 от Конституцията включва ли се възможността той да прави предложения за предсрочно освобождаване от длъжност на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд (ВАС) , и главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал.3, т.5 от Конституцията“, обясни Стоилов и допълни, че хипотезата се отнася за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които водят до уронване на престижа на съдебната власт. Той уточни, че това искане е допустимо, тъй като по този въпрос КС не е давал тълкуване.


Като министър на правосъдието проф. Стоилов разполага и със самостоятелно правомощие да сезира ВАС за отказа на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа по същество внесеното искане за освобождаване на главния прокурор на основание, съгласно Закона за съдебната власт.


„Очаквам ВАС да се произнесе по това искане, като по този начин можем да докажем, че Конституцията и законодателството на Република България разполагат с необходимите инструменти, стига да има кой да си служи с тях. Това е както правна повеля, така и очакване на огромното мнозинство от българските граждани институциите да функционират добре и да не се отклоняват от изпълнение на нормативно възложените им функции“.


Правосъдният министър информира още, че днес правителството е приело да се изработи Пътна карта за осъдителните решение на ЕСПЧ, постановени срещу България, като една от основните цели е да се набележат стъпки за превенция от повтарящи се нарушения.


Той допълни, че е предложено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост да се предвиди всяка една от институциите да плаща от бюджета си обезщетенията по тези дела.