EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2018 година

 

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2018 година

 

С документа може да се запознаете тук


Друга информация