A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 16.09.2021 г.

16.09.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри Решение за създаване и организиране на дейността на Национална контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България

 

Министерският съвет одобри Решение за създаване и организиране на дейността на постоянно действащ механизъм - Национална контактна точка за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България, в Министерството на икономиката.

Създаването на Националната контактна точка (НКТ) е задължителна стъпка в процеса на присъединяване на България към правния инструмент на ОИСР - Декларацията относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, неразделна част от която са Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение. Насоките представляват най­подробния набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение за всички компании, които работят в международен план, от малки фирми до големи корпорации.

Основната цел на НКТ е да насърчава доброволното прилагане на Насоките, при спазване на ключовите принципи на ОИСР за видимост, достъпност, прозрачност и отчетност с оглед задълбочаване на комуникацията между правителството и бизнеса и насърчаване на диалога с различните заинтересовани страни в полза повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика.

Присъединяването ни към Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия е стъпка напред по пътя на България за членство в Организацията. Създаването и ефективното функциониране на механизма НКТ е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат в страната ни и ще способства за привличане на нови инвестиции, тъй като изпраща позитивен сигнал към инвеститорите за стабилността на икономиката и финансовата система в България.

 

България открива почетно консулство в Перуджа, Италия

 

Министерският съвет прие решение за назначаването на Антонио Кашанели за почетен консул на България в Италия със седалище в град Перуджа и консулски окръг, обхващащ територията на област Умбрия.

Антонио Кашанели има дългогодишен опит в сферата на финансовото консултиране и поддържа много добри контакти с ключови фигури от италианското общество. Бил е областен секретар на Италианската конфедерация на работническите синдикати с ресор търговия, туризъм и култура. Ръководил е и италианската Националната асоциация „Отвъд границите“, чиято дейност е насочена към подпомагане на интегрирането на чужденците в Италия.

Назначаването на Антонио Кашанели за почетен консул на България в Италия ще допринесе за активизиране и задълбочаването на сътрудничество във всички области от взаимен интерес - развитие на търговията и насърчаване на бизнеса между двете страни предвид добре развитата хранителна, мебелна и текстилната промишленост в региона. Ще способства за привличане на нови инвестиции и туристи, както и за засилване на взаимодействието с българската общност в област Умбрия.

Откриването на почетното консулство ще даде положителен импулс и на обмена в областта на културата и образованието. Град Перуджа е популярен университетски център. Там се намира Университетът за чужденци, посещаван от много български студенти.

 

Разрешава се пребиваването в териториалното море на България на турски гранично­полицейски кораб

 

Министерски съвет прие Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води, териториалното море на Република България и в пристанище за обществен транспорт Бургас, на турски гранично­полицейски кораб с тактически индикатор TCSG-302, в периода 5 октомври 2021 г. - 8 октомври 2021 г. във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично­полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България“ от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична Полиция“ при Министерство на вътрешните работи и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.  Целта на дейността е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морска граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координирани действия между Главна дирекция „Гранична Полиция“ при Министерство на вътрешните работи и Бреговата охрана на Република Турция.

 

Приета е промяна в проекта на меморандум за разбирателство с Министерството на вътрешните работи на Италианската република

 

Министерският съвет одобри проект на Решение за изменение на Решение № 802 на Министерския съвет от 05.11.2020 г. за одобряване па проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони, като основа за водене на преговори.

Комплектът документи се внася за одобряване от правителството поради необходимостта от промяна в проекта на решение на Министерския съвет в частта относно упълномощеното лице, което да подпише международния договор от българска страна.

С приемането на решението се упълномощава главния секретар на Министерството на вътрешните работи да проведе преговорите и да подпише международния договор.

Проектът на Решение на МС предвижда разходите, свързани с изпълнението на меморандума за разбирателство да се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

 

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в 76-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

 

Министерският съвет одобри днес състава на българската делегация за 76-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от президента на Република България Румен Радев. В нея влизат още министърът на външните работи Светлан Стоев, секретарят по външната политика на президента Димитър Икономов, постоянният представител на България към ООН Лъчезара Стоева, заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова, както и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев.

Заради пандемията COVID-19 тази година Общият дебат и съпътстващите събития ще се провеждат в хибриден формат, преобладаващо онлайн, с минимално възможно физическо присъствие в централата на ООН в Ню Йорк.

 

 Одобрени са резултатите от българското участие във видеоконференция

на министрите на вътрешните работи в рамките на механизма IPCR

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие във видеоконферентна кръгла маса на министрите на вътрешните работи в рамките на механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), проведена на 18 август 2021 г. В доклада са представени резултатите от проведените дискусии относно миграционните потоци по външната граница на ЕС с Беларус.

 

Одобрени са промени в списъка на общинските пътища в Берковица и Рила

 

Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища с включването на две нови пътни трасета на териториите на общините Берковица и Рила.

По предложение на кмета на община Берковица, област Монтана, се обособява пътно трасе - MON1026 II-81, Петрохан - о. п. Берковица/ - Берковица - /II-81, Петрохан - о. п. Берковица/ с обща дължина 5,403 км. Трасето осигурява единствен достъп на жителите на града с други населени места, а общинската администрация ще има възможност да финансира необходимия ремонт. Така ще бъде осигурено и развитието на териториите в подножието на връх „Ком”, явяващ се притегателен туристически център за множество туристи и любители на зимни спортове. С предлаганото допълнение в списъка на общинските пътища общата дължина на общинските пътища на територията на община Берковица се увеличава с 5,403 км и става 122,253 км.

С оглед постигане на актуалност и коректност на общинската пътна мрежа на територията на община Берковица се изменя наименованието на утвърден общински път с номер и наименование: MON1001 /II - 81/ Петрохан - х. Ком - Берковица II - 81/, поради изградения обход на гр. Берковица и изменението на трасето на републикански път II-81. Наименованието се променя на: MON1001 II - 81/ Петрохан - х. Ком - Берковица /MON1026/, като дължината му остава непроменена.

По предложение от кмета на община Рила, област Кюстендил, в списъка на общинските пътища се включва и пътно трасе с номер и наименование: KNL3181 III-107, Рилски манастир/ - Кирилова поляна с обща дължина 7,246 км. Трасето осигурява единствен достъп на жителите и гостите до м. Кирилова поляна, както и до църквите „Покров Богородичен” и „Свети Лука” и туристически пътеки и кътове за отдих в Природен парк „Рилски манастир”. Промяната ще даде възможност на общинската администрация да кандидатства за осигуряване на средства за финансиране на необходимия ремонт и възстановяване на трасето, като ще се подобри неговото техникоексплоатационно състояние, ще се осигури безопасност за ползвателите на трасето, както и ще бъде осигурено развитието на териториите в местността, където има изграден туристически информационен: център, бунгала за отдих и др. С предлаганото допълнение в списъка на общинските пътища общата дължина на общинските пътища на територията на община Рила се увеличава със 7,246 км и става 13,046 км.

 

Осигурява се държавна гаранция за временни експозиции, представящи движими културни ценности,

във връзка със предстояща изложба

 

Министерският съвет прие решение за осигуряване на държавна гаранция за временни експозиции, представящи движими културни ценности от колекцията на Национален исторически музей Румъния, фондовете на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и фондовете на Националния исторически музей, посветени на 100-годишния юбилей от създаването на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

В периода от 10 ноември 2021 г. до 29 април 2022 г. в Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде представена изложба „Доспехите на тракийските воини“, а в Националния исторически музей ще бъде представена изложба „Златното съкровище от Вълчитрън“.

Представянето на изложбите ще допринесе за популяризиране на уникалните предмети, които са част от колекциите на НАИМ - БАН, НИМ и НИМ - Румъния.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Одобрен е План за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, изготвен от създадената с решение на Министерския съвет и в изпълнение на чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) постоянно действаща междуведомствена работна група.

Планът е изготвен в изпълнение задачите на работната група, определени в чл. 96, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, и съдържа информация, както за вече предприети от българските компетентни органи и институции в периода 2019 г. - септември 2021 г. мерки за ограничаване на идентифицираните рискове, така и допълнителни мерки, които следва да бъдат изпълнени в периода септември 2021 г. - декември 2022 г.

 

Осигуряват се допълнителни 18 млн. лева за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ РА в размер на 18 млн. лева. Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г.

Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. По този начин се гарантира обезпечаването и изпълнението на проектните предложения на общините по програмата.

 

Одобрени са 1 500 000 лева за национална научна програма Вихрен - 2021

 

Министерският съвет одобри 1 500 000 лв. за провеждането на конкурс през настоящата година по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ - 2021 (ВИХРЕН - 2021). Тя е с общ бюджет 7 500 000 лв., като със средствата в следващите 5 години ще се финансират до 6 научноизследователски проекта. Програмата ще се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“. Основната и цел е да привлече перспективни учени от чужбина със сериозни научни постижения и да подобри средата за провеждане на изследвания във висшите училища и научните организации в България.

 

Община Кърджали ще управлява за срок от 10 години недвижима културна ценност - част от Археологически комплекс „Перперикон“

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Кърджали за срок от 10 години.

Недвижимата културна ценност е част от Археологически комплекс ,,Перперикон'“, намиращ се в област Кърджали, община Кърджали, в землището на с. Горна крепост, местност „Перперикон“ и разположена върху поземлен имот с площ 494 983 кв. м. и поземлен имот с площ 19 328 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Кърджали.

 

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Унгария

 

Министерският съвет прие решение за назначаването на Йордан Бочков за почетен консул на България в Унгария със седалище в гр. Кечкемет и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бийкеш, Чонград-Чанат и Бач-Кишкун.

Йордан Бочков участва в ръководството на Българското национално самоуправление в гр. Кечкемет. С негово съдействие са осъществени множество инициативи за популяризиране на българската култура в Унгария и на унгарската култура в България, редица спортни и благотворителни събития и дейности. Член е на ръководството на Унгаро-българската стопанска камара. Съорганизатор е на редица бизнес форуми на най-високо ниво в Унгария и България. За активната си дейност в българо-унгарските икономически отношения е награден от президента на Унгария с орден „Унгарски златен кръст за заслуги“.

Откриването на почетно консулство в Унгария ще допринесе за развиване и задълбочаването на двустранните ни търговско-икономически връзки с Унгария, на отношенията в областта на културата, науката, образованието, спорта. С дейността си почетният консул ще подкрепя и допълва съществуващите механизми на защита на правата и интересите на българите в Унгария и на взаимодействие с организациите на българите.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 21 септември 2021 г. в Брюксел. В контекста на приоритетите, залегнали в Стратегическата програма, както и предизвикателствата, които поставя пандемията от COVID-19 и необходимостта от справянето с тях за България продължават да бъдат от ключово значение следните политики от европейския дневен ред - зелената сделка/климат, кохезионната политика/конвергенция, цифровизацията, миграцията, политиката за разширяване.

На заседанието Словенското председателство на Съвета на ЕС ще представи на министрите приоритетите, залегнали в шестмесечната му програма. Съветът „Общи въпроси“ ще започне и подготовката на октомврийското заседание на Европейския съвет.

Съветът ще обсъди актуалната епидемична обстановка, осигуряването и споделянето на ваксини против COVID-19, прилагането на Цифровия сертификат на ЕС за COVID и препоръките на Съвета, както и възможността за постигане на единен подход по отношение на прилагането на допълнителна доза ваксина.

ЕК ще представи основните приоритети, залегнали в писмото й за намерение относно законодателната програма за 2022 г., както и Доклада за стратегическо прогнозиране за 2021 г. ,,Капацитетът и свободата на ЕС за действие“.

Министрите ще бъдат запознати и с последните развития, свързани с отношенията ЕС - Великобритания, както и с Конференцията за бъдещето на Европа.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформално заседание на енергийните министри на ЕС на 21 - 22 септември 2021 г. в Краню, Република Словения. На неформалното заседание се предвижда в две работни сесии да бъдат разгледани теми, свързани със законодателния пакет на ЕК ,,Подготвени за целта 55“, публикуван на 14 юли 2021 г.

В първата работна сесия ще бъдат разгледани текущи въпроси, свързани с предложението за изменение на Директивата относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и предложението за Директива за преразглеждане на Директивата относно енергийната ефективност, в контекста на пакета „Подготвени за целта 55“. С позицията се подчертава, че българската страна разглежда с необходимото внимание планирането на стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените в климата и околната среда и постигането на целите за 2030 г. в областта на енергетиката на равнище ЕС. Основен национален приоритет остава осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход за всички граждани, отчитайки силно различаващите се регионални условия в ЕС и национални особености, както и нуждата от осигуряване на целенасочени мерки и стимули за постигане на амбициозните европейски климатични цели до 2050 г.

Втората работна сесия ще се проведе съвместно с министрите по транспорта на ЕС и ще бъде съсредоточена върху междусекторните предизвикателства на транспортния и енергийния сектор за осигуряване на устойчив преход към масова електромобилност. Българската страна отчита, че с предложените изменения в Директивата относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, засягащи транспортния сектор, се прави голяма крачка напред към декарбонизацията на сектора на транспорта. За да е успешна декарбонизацията е необходимо да се вземат предвид и националните особености (в т.ч. покупателна способност, национални възможности, стартови позиции, ранни усилия и ограничения), както и техническата осъществимост на предложенията. Считаме, че предложените изменения са твърде амбициозни и изразяваме притеснението си за тяхната постижимост. Преходът към по-висок процент ВЕИ в транспорта следва да е плавен и да е съпроводен с финансови стимули за потребителите и бизнеса.

 

България и Полша ще задълбочат сътрудничеството си в областта на туризма

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и технологиите на Република Полша като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът изразява стремежа на двете страни да засилят съществуващите приятелски отношения в областта на туризма. България и Република Полша ще обменят информация и статистика, свързана с отрасъла; ще насърчават сътрудничеството между хотелиери, туроператори, както и други заинтересовани страни, и ще се информират взаимно по отношение на наличието на програми в сектора, прилагани в двете държави .

Документът има за цел да подобри двустранните отношения в туризма въз основа на равнопоставеност и взаимна изгода.

 

Срокът за електронното преброяване се удължава до 30 септември

 

До 30 септември се удължава срокът, в който хората ще могат да се преброят електронно. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г.,  според което хората можеха да се преброяват електронно от 7 до 17 септември.

Промяната се налага, тъй като в първите дни от процеса информационният сайт, през който се влиза в системата, беше атакуван нееднократно с огромен зловреден трафик. Нямаше опити за проникване и източване на данните, но това затрудни изключително достъпа до електронната карта. Към настоящия момент системата е стабилна, осигурена е необходимата защита и капацитет за извършване на регистрации и преброяване на населението.

Удължаването на срока за онлайн преброяването ще осигури възможност всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемиологична обстановка да ограничат контакта си с преброителите.

 

На МВР се предоставя правото на управление върху инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница

 

Министерски съвет прие Решение за отнемане правото на управление върху инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница - обект публична държавна собственост, от областните управители на област Ямбол, област Хасково и област Бургас и за предоставянето му за управление на Министерството на вътрешните работи.

Проектирането и изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение с Постановление № 55 от 12.03.2015 г. на Министерския съвет е възложено на областните управители на област Хасково, област Ямбол и област Бургас - всеки за участъка от съоръжението на територията на съответната област.

Осигуряването на финансиране и извършването на поддръжка за цялото съоръжение, е целесъобразно да се осъществява от Министерството на вътрешните работи, предвид което с решението на Министерския съвет правото на управление върху обекта се отнема от областните управители на област Ямбол, област Хасково и област Бургас и се предоставя безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи, за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция“.

 

Правителството прие решение за одобряване закупуването на количества­ от ваксината,

произведена от Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA

 

Министерският съвет прие Решение за закупуването на 10 000 дози от ваксина срещу COVID-19 на „Санофи/ГлаксоСмитКлайн“, съгласно Споразумението за предварителна покупка (АРА) за разработването, производството, възможностите за закупуване и доставката на ваксина срещу COVID-19 за държавите - членки на ЕС, сключено между Европейската комисия и производителите на лекарства - Санофи Пастьор и Санофи/ГлаксоСмитКлайн (Sanofi Pasteur SA/Glaxosmithkline Biologicals SA).

Предлаганата ваксина е еднодозова антигенна ваксина, която на този етап се очаква да не се използва за първична имунизация, а при преболедували лица или при ваксинирани с друга пандемична ваксина срещу COVID-19. Същата е алтернативен вариант за ваксинация при лица с противопоказания спрямо другите видове ваксини. Ваксината се съхранява при температурни условия между +2° и +8°С. Очакваните срокове за доставка са през първото полугодие на 2022 г.

С участието на страната в договора ще се осигури широко портфолио от ваксини срещу COVID-19. Заявяването на 10 000 дози от ваксината на Санофи/ГлаксоСмитКлайн ще позволи на България да вземе участие в договора и в бъдеще при необходимост да се осигурят допълнителни количества.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Русе получава имот - публична държавна собственост. Той се намира в гр. Русе, ул. ,,Църковна независимост“ № 16 и е със застроена площ 149 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ получава за управление четири имота в местността „Крушевски баир“ в землището на град Севлиево. С решение на правителството терените частна държавна собственост се обявяват за публична държавна собственост. Необходими са за укрепването на свлачище на първокласния републикански път Коритна - Български извор -Микре - о. п. Севлиево - Велико Търново - о. п. Омуртаг - о. п. Търговище - ( о. п. Разград - о. п. Шумен) от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна.

 

„Ю енд Си Кънстръкшън“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Ема“

 

„Ю енд Си Кънстръкшън“ АД, гр. София, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Ема“, разположена в землищата селата Царевец и Кален, област Враца. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години. През този период „Ю енд Си Кънстръкшън“ АД ще вложи минимум 346 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Спрените безплатни почивки ще могат да се състоят през 2022 г.

 

Безплатни пътувания на ученици и придружаващи ги учители ще могат да се организират и през предстоящата учебна година, реши днес правителството. Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

Министерството на образованието и науката (МОН) спря приемането на нови заявки за безплатна почивка на 17 август т.г. заради увеличаващи се случаи на заболели деца по време на тези пътувания. Имаше възможност избраните дестинации да се заменят с други в по-безопасни региони. Въпреки това 9148 ученици и учители от 258 училища не успяха да заминат на планираните и одобрени от МОН ваканции.

Някои от неосъществените лагери бяха предплатени от туроператори или училища. За покриване на тези разходи училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г. Самите почивки могат да се осъществят при възможност в срок до 14 септември 2022 г.

Програмата беше предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август т.г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цялата страна на стойност 12.4 млн. лв. Неизразходените 2,6 млн. лева ще бъдат планирани в централния бюджет за 2022 г.

По „Отново заедно“ се осигуряват шестдневни безплатни ваканции на ученици от I до XI клас от държавни и общински училища. Програмата поставя основен акцент върху социализацията на учениците. Чрез нея се подобрява комуникацията между децата и учителите, което помага за преодоляване на негативните последици от продължителното онлайн обучение. Учениците прекарват време сред природата и участват в различни занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.

 

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г.

С постановлението се осигуряват средства за финансово подпомагане на проекти за производство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ на български филми и възстановяване на разходи за производство на филми.

Средствата са в размер на 18 000 000 лева, от които:

 • за проекти за създаване, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ на български филми и копродукции с българско участие по схеми за държавна помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за филмовата индустрия – 10 000 000 лева.
 • За проекти по схема за държавна помощ по смеха за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия за производство на филми - 8 000 000 лева.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

 

Регламентират се изискванията към екстрактите от кафе и цикория

 

Правителството прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение на наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на екстрактите от кафе и цикория, както и методите за вземане на проби и анализ. Опростяват се правилата за етикетиране на екстрактите от кафе и цикория.

Наредбата предоставя на бизнес операторите информацията, която им е необходима за правилното определяне на наименованията и етикетирането на екстрактите от кафе и цикория.

Прилагането на наредбата ще улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и предлагането на пазара на тези продукти.

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

Идентифицирана е необходимост от прецизиране и промяна в определените с Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г., (УПМО) организация, ред на дейност, функции и численост на част от структурните звена от администрацията, с цел реализиране на определените с приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република  България 2032“ нови политики от страна на МО, чрез които да се постигне подобряване на ефективността и ефикасността на дейностите в администрацията.

 1. Прецизират се и се допълват съществуващи функции в дирекция „Административно и информационно обслужване" относно внедряване на високоефективни решения и технологии за въвеждането на електронно управление в администрацията на министерството и на дирекция „Правно- нормативна дейност в отбраната" относно иницииране и ръководство на анализа на резултатите от прилагането на нормативните и административните актове в областта на отбраната и въоръжените сили и свързаната с тях съдебна практика, и изготвяне на предложения за законосъобразното им прилагане и/или за тяхното изменение, допълване и отмяна; изготвяне на проекти па договорите за възлагане на обществени поръчки; съгласуване на кореспонденцията с изпълнителите по договори за обществени поръчки и отговорност от правна гледна точка, че предприетите действия съответстват на действащото законодателство и на клаузите на договорите.
 2. На Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната" се възлага нова функция по организиране и осигуряване в административно-техническо отношение работата на създадения към министъра на отбраната Съвет по строителство и строителни услуги, а на дирекция „Връзки с обществеността и протокол" се възлагат дейностите по планиране, координиране, осъществяване и анализ на стратегическите комуникации на Министерство на отбраната.
 3. Функции от дирекция „Социална политика и военно-патриотично възпитание" преминават за изпълнение в дирекция „Операции и подготовка", както следва:

- подпомагане на министъра при ръководството на психологическото осигуряване на военнослужещите;

- подпомагане на министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, и контрола по прилагането й.

 1. Закрива се дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи", като функции й преминават за изпълнение в други административни звена със свързана компетентност с оглед естеството на дейностите.

Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет" поема функциите, свързани с изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие. В този контекст и съобразно останалите правомощия на министъра на отбраната, които дирекцията следва да обезпечи, й се възлага нова допълнителна функция по извършването на анализ на дейността на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата в контекста на системата за отбрана, включително анализ на възможностите на търговските дружества за привеждането им в готовност за работа във военно време и даване на становища относно целесъобразността за министерството от съществуването на дружествата.

На дирекция „Логистика“ се възлагат функциите по организиране на дейностите по управление и разпореждане с излишните за министерството движими вещи с общо предназначение; организиране на оценката и преоценката и дейностите по разпореждането с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България продукти, които са свързани с отбраната, изделия и технологии с двойна употреба и ОБВВПИ.

В резултат на промените се прецизира и числеността на отделните административни звена с оглед новите функции и отговорности, при непроменена обща численост на министерството.

 

Ново райониране на детските градини

ще облекчи родителите

 

Ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене, в София и големите градове за равностойно ще се смята алтернативно място в същия административен район по настоящия адрес на детето. Това ще бъде възможно с решение на кмета. Ако общината не предложи такова място, държавата ще дължи компенсация. Целта е родителите да не водят децата си в детски градини, отдалечени на десетки километри от дома им. 

Това предвиждат приетите от кабинета днес промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Освен това Министерството на образованието и науката (МОН) разширява кръга на специалистите, които имат право да се грижат за обучението на децата, останали извън държавните и общински детски градини. Държавата ще компенсира разходите на родителите за образователни услуги, ако имат договор не само с дипломирани педагози, но и със студенти в последна година от обучението си по педагогически специалности. За такива се смятат „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогика, педагогически науки“.

Заявлението за придобиване на право на компенсация ще може да се подава или веднъж годишно до 5 ноември, или до 5-о число всеки месец от декември до юли. Досега се подаваше само веднъж в началото на учебната година.

Намаляват се документите, необходими за изплащане на компенсациите. Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

С приетите промени повече деца без места в държавните и общински детски градини ще получат компенсации. По този начин няма да се стига до критични ситуации като тази в София от преди няколко месеца. Тогава хиляди деца не бяха приети, но по сега действащите правила родителите им нямат право на компенсации.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА ТОЧКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНТОНИО КАШАНЕЛИ - ИТА­ЛИАНСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС­ТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЕРУДЖА И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТО­РИЯТА НА УМБРИЯ, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛ­СТВО.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ВЛИЗАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И В ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ - БУРГАС, НА ТУРСКИ ГРАНИЧНОПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБ С ТАКТИЧЕСКИ ИНДИКАТОР TCSG-302 ЗА ВРЕМЕТО ОТ 5 ДО 8 ОКТОМВРИ 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖ­ДАНЕТО НА ДЕЙНОСТ „ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРАНИЧНОПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБ НА ТУРСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА В ПРИСТАНИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ" ОТ ПЛАНА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И КОМАНДВАНЕТО НА БРЕГОВАТА ОХРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУР­ЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 802 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ТУ­РИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 76-АТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГА­НИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБО­ТИ", В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ИНТЕГРИРАНА РЕАКЦИЯ НА ПОЛИТИ­ЧЕСКО РАВНИЩЕ ПРИ КРИЗИ (IPCR), ПРОВЕДЕНА НА 18 АВГУСТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИ­СЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕ­МЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕН­НОСТИ, ПОСВЕТЕНИ НА ЮО-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА­ТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОГРА­НИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА, ИЗГОТВЕН ОТ СЪЗДАДЕНАТА С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 96, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА­ЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗ­ВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА" - 2021 (ВИХРЕН - 2021).

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖА­ЛИ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЙОРДАН БОЧКОВ - БЪЛГАР­СКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УНГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. КЕЧКЕ- МЕТ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БИЙКЕШ, ЧОНГРАД-ЧАНАТ И БАЧ-КИШКУН, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВО­ДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕР­ГЕТИКА", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИ­ЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 61 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРОМЯНА НА СРОКА И КРИТИЧНИЯ МОМЕНТ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г. И НА РЕШЕНИЕ № 717 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИНЖЕНЕРНО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩ ТИП ПО БЪЛГАРО-ТУР- СКАТА ГРАНИЦА - ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ОБ­ЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТИТЕ ЯМБОЛ, ХАСКОВО И БУРГАС И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТ­РЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВА­ТА ОТ ВАКСИНАТА, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ SANOFI PASTEUR SA И GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНА ДИ­РЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЕМА", РАЗ­ПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЦАРЕВЕЦ И С. КАЛЕН, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИО­НАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО „ОТНОВО ЗАЕДНО".

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИ­ЯТА КЪМ ЕКСТРАКТИТЕ ОТ КАФЕ И ЦИКОРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕД­СТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗ­ВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА, ПРИЕТА С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката