A-   A+
EN

Най-масово използваните от граждани и фирми административни услуги са на общинските администрации, МВР, НАП, НОИ и НЗОК, преобладават положителните оценки за работата на служителите

12.12.2023

Потребители на административните услуги на общинските администрации са 74% от пълнолетните българи, другите най-масово използвани от граждани и фирми услуги са на МВР, НАП и Националния осигурителен институт, сочи национално представително социологическо проучване. Две трети от потребителите на административни услуги – граждани и фирми, са  убедени, че служителите от администрацията работят професионално, 40% оценяват отношението към клиентите като добро. Четирима от всеки петима запитани са ползвали някоя от предлаганите над 2500 административни услуги. Най-честите потребители на услуги са граждани между 44 и 55 години, малко по-голям е процентът на жените спрямо мъжете. Две трети от респондентите декларират, че през последните 3 години не са променили начина на ползване услуги, оставайки потребители „на гише“, една трета са се ориентирали към предлаганите услуги по електронен път. Само 4% от гражданите и фирмите са подавали сигнали и предложения за качеството на административното обслужване.

 

Над половината от представителите на фирмите и от гражданите нямат категорично мнение дали, ако бъдат лансирани иновативни инициативи за подобряване на работата на администрациите, те биха ги възприели. Силно разпространено сред анкетираните е мнението, че държавните служители са зависими от политиците, само 20% смятат, че служителите са изцяло политически неутрални.

 

Социологическото проучване, извършено от „Прогрес Консулт“, е една от реализираните дейности по проекта „Трансформация на административното обслужване“, представен на заключителна конференция на 12 декември в Министерския съвет.

 

Концепцията за регистрова реформа, изработена по проекта, вече е част от Стратегията на правителството за електронно управление. В управленската програма на кабинета е включен още един иноваторски елемент от проекта - внедряването на 10 административни услуги от типа  „епизоди от живота“. Това са услуги, свързани със житейски събития, за които администрациите по служебен път ще осигуряват всички документи, а гражданите ще ги получават само срещу едно заявление – примерно при раждане на дете, сключване на брак, стартиране и закриване на бизнес.